Andreas Sandnes Becker - Infonett Røros
Andreas Sandnes Becker

Andreas Sandnes Becker

Lærling

Nok et friskt pust fra "uta stena"* er integrert i flokken her på Infonett. Andreas bor på Glåmos, og begynte som lærling hos oss 17. august 2015, og vi har lært ham å kjenne som en ivrig, kunnskapstørst og serviceinnstilt type. En trivelig kar! :-)

* "Uta stena" er et lokalt uttrykk som i overført betydning betyr noe sånt som "utenfor grensen til Røros bergstad". Rent fysisk henviser uttrykket til en stein ute i Glåma sør for Røros.